Harry Potter a kámen mudrců

Ukážka

Preklad: Vladimír Medek
Ilustrácie: Galina Miklínová
Graficky upravil: Václav Rytina
Zodpovední redaktori: Jiřina Novotná a Ondřej Müller
Výtvarná redaktorka: Jana Mikulecká
Technická redaktorka: Arnoštka Svobodová

V českej verzii sa vyskytuje viac drobných chýb ako v slovenskej, taká najvýraznejšia je pri preklade goblin – skřet, čo je trochu neprimerané. Anglické názvy a pomenovania bolo treba preložiť, v češtine to však došlo tak ďaleko, že boli preložené aj mená osôb, čo je nezvyklé (Dumbledore – Brumbál, Diggle – Kopál, Fudge – Popletal, ...), aj keď Privet Drive – Zobí ulice je celkom priliehavé. Inak platia výhrady spomenuté pre slovenský preklad. Navyše sú preložené názvy mincí (galeon–srpec–svrček) a je prekvapivé uvádzanie britských mier miesto metrických (aj v ďalších dieloch), čo pre detského čitateľa nie je príliš vhodné – nemusí mať totiž predstavu čo tie palce a stopy vlastne znamenajú, pokiaľ mu to niekto nevysvetlí. Dobre zvládnutý je preklad terminológie týkajúcej sa obľúbeného športu na metlách (Quidditch – Fanfrpál, Quaffle – Camrál, Golden Snitch – Zlatonka) a Flourish and blotts – Krucánky a kaňoury. Slovenskému čitateľovi môže robiť problémy nezvyklé slovo krucánky, pokiaľ nemá možnosť konzultácie s Čechom – je to starší nespisovný výraz pre kudrlinky v písme.
Kniha je napísaná pútavým štýlom a dokáže vtiahnuť do deja, takže tých 279 strán textu nie je problém zvládnuť. Písmo je síce menšie, je to dané rozmermi listov (menšia veľkosť publikácie ako v slovenskom preklade), ale dá sa dobre čítať. Odporúčania hovoria o veku čitateľov od 9 rokov, takže písmo by malo byť dostatočne veľké. Z formálneho hľadiska možno uviesť, že obsah je na konci a strany sú číslované v spodnej časti. Čo sa týka vizuálnej stránky, možno povedať, že okrem ilustrovaného obalu je na začiatku a konci vnútornej časti knihy rovnaký obrázok Harryho sveta, na štvrtej strane zase nákres veľkej siene a každá kapitola má pred názvom malú kresbu. V texte knihy sa vyskytne zopár obrázkov, listy sú typograficky odlíšené od bežného textu, alebo sú urobené samostatne ako obrázok. Výtvarná stránka ilustrácii je menej vkusná (na nižšej úrovni ako v prípade slovenskej verzie).