Harry Potter a kameň mudrcov

Kniha - postavy

Preklad: Jana Petrikovičová
Verše prebásnil: Jozef Pavlovič
Redigovala: Jana Rovenská
Technická redaktorka: Elena Benková

Čo sa týka prekladu, možno povedať, že slovenská verzia je urobená dobre a je o niečo lepšia ako česká. Napriek tomu možno vytknúť nejaké maličkosti, asi najvážnejšou je nevhodný preklad dungeon – hradná veža, kde jednoznačne ide o podzemie alebo pivnice. Tiež je trochu nepochopiteľné, prečo nápis na zrkadle nebol použitý ako v origináli (Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi) – ani tam nedáva zmysel, no je o niečo čitateľnejší. Anglické názvy a pomenovania bolo treba preložiť, no v niektorých prípadoch bolo vhodnejšie radšej zachovať pôvodné, taký najviac do očí bijúci je Hotel Railview – Hotel s výhľadom na koľajnice. Tiež by som v pôvodnom znení privítal aj ďalšie: Privet drive – Privátna ulica, Little Whinging – Neveľké radosti, Hogwarts – Rokfort a asi najprekvapivejšie je to u ropuchy Trevor – Gertrúda. Nebýva totiž zvykom prekladať názvy ulíc alebo miest. Možno namietnuť, že v prípade literatúry určenej deťom môžu pôvodné anglické názvy robiť problémy, no v dnešnej dobe by som o tom pochyboval. Naopak celkom dobre je zvládnutý preklad v prípade názvov fakúlt (Gryffindor – Chrabromil, Hufflepuff – Bifľomor, Ravenclaw – Bystrohlav, Slytherin – Slizolín), ktorý ich vhodne vystihuje.
Kniha je napísaná pútavým štýlom a dokáže vtiahnuť do deja, takže tých 312 strán textu nakoniec nie je problémom zvládnuť. Písmo je dosť veľké a číta sa veľmi pohodlne. Z formálneho hľadiska nemožno nič vyčítať – obsah je na začiatku, každá strana je jednoznačne identifikovaná poradovým číslom a tiež názvom alebo číslom kapitoly, čo značne sprehľadňuje orientáciu v knihe. Čo sa týka vizuálnej stránky, možno povedať, že slovenská verzia je oproti originálu na tom lepšie. Okrem ilustrovaného obalu je na začiatku každej kapitoly pekná kresba uhlíkom vystihujúca jej obsah.

Z dejového hľadiska možno knihu hodnotiť pozitívne, číta sa ľahko. Štýl príbehu je jednoduchý, bez výskytu nudných pasáží. V prípade, že predsa len je niečo rozvláčnejšie, sa našťastie v prijateľnom momente vyskytuje zmena. Priemernému čitateľovi by rozhodne nemala robiť problémy, najmä keď sa pohrúži do deja. Fantázia autorky sa opiera o zaujímavé námety (mytológia, alchýmia), no pozorný a hĺbavý čitateľ medzi riadkami dokáže nájsť aj vážnejšie morálne odkazy.
O vhodnom veku detského čitateľa bolo už dosť polemík a stretol som sa s rozličnými názormi. Po rozhovore s priateľom – detským psychológom, ktorý knihu pozná, môžem prehlásiť, že ju netreba považovať za nevhodnú ani pre mladších čitateľov. Závisí aj od rodičov a ich postoja, v prípade ich obáv, by si knihu mali prečítať aj oni a možné problémové časti spoločne prebrať.
Zdatný a jazykovo vybavený slovenský čitateľ môže siahnuť aj po českom preklade a záujemcovia ovládajúci angličtinu dokonca po origináli. Pôvodné znenie aj napriek dobrému a jednoduchému štýlu môže robiť problémy, nakoľko literárna angličtina je rozdielna od hovorovej. Treba si však dať pozor a zabezpečiť si britskú verziu. Americký vydavateľ vykonal úpravy textu a čítanie tejto knihy je vďaka amerikanizmom náročnejšie. Pokiaľ záujemcu neodradí ťažký začiatok (časté listovanie v slovníku – potrebný je dobrý slovník, najlepšie výkladový), aj pôvodná verzia je pre trpezlivého čitateľa zvládnuteľná.