Harry Potter a ohnivý pohár

Ukážka

Preklad: Vladimír Medek
Obálka: Mary GrandPré
Ilustrácie: Galina Miklínová
Graficky upravil: Václav Rytina
Zodpovední redaktori: Jiřina Novotná a Ondřej Müller
Výtvarná redaktorka: Jana Mikulecká
Technická redaktorka: Arnoštka Svobodová

Väčší rozsah knihy a rozmanitosť rozličných neobvyklých názvov zvýšili nároky na prekladateľa, ktorý sa musel s tým popasovať. Štvrtému dielu sa zo súrodeneckej dvojice venoval Vladimír. Ako je to už obvyklé, došlo k premenovávaniu osôb: Barty Crouch – Barty Skrk, Mad-Eye Moody – Pošuk Moody. Rovnaký údel stihol aj zahraničné školy: Beauxbatoms – Krásnohůlky a Durmstrang – Kruval. K takým najnáročnejším názvom patrí meno sovičky, čo bolo zvládnuté dobre (Pig – Pašík, Pigwidgeon – Papušík), tiež u magickej misy Pensieve – Myslánka a aj nebezpečné tvory Blast-ended skrewts – třaskavý skvorejši.. Naopak to bolo v prípade PlayStation – Herna, čo je naozaj podivné a aj niektoré ďalšie pomenovania a názvy by si zaslúžili vhodnejšie preklady. Inak z dejového hľadiska možno povedať, že preklad bol spracovaný dobre a drobných chýb bolo pomerne málo. Podobne ako v slovenskej verzii ostávajú francúzske vety nepreložené.
Opäť došlo k nárastu rozsahu – na 565 strán textu. Formálna stránka zostala zachovaná ako u prvého dielu, takže všetky komentáre uvedené pre prvý diel platia aj pre túto knihu.