Harry Potter a ohnivá čaša

Kniha - postavy

Preklad: Oľga Kralovičová
Redigovala: Elena Slobodová
Technická redaktorka: Renáta Hrabušická

Rozsah oproti predošlým dielom značne vzrástol, predstavuje 705 strán textu. Formálna a vizuálna stránka zodpovedá predošlým dielom. Jedinou zmenou oproti predchádzajúcim knihám je vynechanie úvodnej kresby na začiatku kapitoly.
Nielen značný rozsah diela ale aj celá plejáda rôznych tvorov zvýšili nároky na preklad. Pri takomto objeme sa vyskytlo zopár nezrovnalostí. Udivujúce je preloženie mien osôb, dokonca aj sova Hermes je premenovaná na Hestiu. Preklad slova "goblin" je dvojaký, buď škriatok alebo rarášok. Ďalšie názvy a termíny možno inak považovať za dobrý preklad, najmä u rozličných sladkostí a u malej sovičky, kde originálne pomenovanie "Pig" je preložené vhodnejším názvom "Kvík". V texte sa vyskytuje dvojznačný preklad slova "champion" – reprezentant alebo šampión. Najväčším prekvapením oproti anglickému originálu je chýbajúci koniec (posledný odstavec) v kapitole 12. K úplnej spokojnosti čitateľa by prispelo, keby francúzske vety boli preložené v poznámke v päte strany (O'est Madame Maxime? Nous l'avons perdue ... – Kde je Madame Maxime? Stratili sme sa ...). Sem-tam sa vyskytli maličkosti, ktoré unikli pri redigovaní textu.

Dej knihy nabral na šírke, autorka sa viac venuje aj ďalším postavám. Osvedčené klišé ostalo zachované, prázdninové obdobie však bolo konečne rozsiahlejšie (zhruba štvrtina knihy). Dobrodružnejší ráz knihy má pochmúrnejší koniec ako zvyčajne, nemožno si nevšimnúť ani výrazné posolstvo vo vážnych medziľudských vzťahoch ako je diskriminácia, neznášanlivosť a nepriateľstvo. Autorka opäť pracuje s bohatou fantáziou, podloženou znalosťami z rôznych oblastí. V tomto dieli sa vyskytne podiel čiernej mágie v omnoho väčšom rozsahu, ktorá účelne vnáša napätie do príbehu. Na tento aspekt sa opäť môžu vyskytnúť kritické názory o vhodnosti pre detského čitateľa, že ho to môže doviesť k okultistickej a k inej literatúre. Treba si však uvedomiť, že zakazovanie nemá zmysel, radšej je vhodné si tieto problematické pasáže prebrať spoločne s ním tak, aby vysvetlenie dospelého náležite pochopil.
Čitateľa  čaká rozsah, ktorého prelúskanie zaberie omnoho viac času ako predošlé knihy. Jazykovo zdatní čitatelia si môžu dovoliť zvládnuť českú verziu a záujemcovia o pôvodné nepreložené dielo potrebujú obzvlášť značnú dávku trpezlivosti a času na zdolanie nebývalého objemu textu.