Harry Potter a fénixov rád

Kniha - postavy

Preklad: Oľga Kralovičová
Verše prebásnila: Jana Kantorová-Báliková
Redigovala: Elena Slobodová
Korigovala: Mária Majerníková
Technická redaktorka: Elena Benková

Rozsah oproti predošlým častiam opäť narástol, dosahuje 825 strán textu aj pri nepatrne menšom písme. Napriek tomu je písmo dostatočne veľké na pohodlné čítanie. Zmenou prešiel aj papier, je viditeľne tenší, takže hrúbka knihy oproti predošlému dielu je dokonca o čosi menšia, formálna a vizuálna stránka zostala zachovaná. Jedinou zmenou oproti predchádzajúcim knihám je monochromaticky ladená (modrá) ilustrácia obalu.
Preklad takto rozsiahleho diela je dobrý, aj keď možno nájsť niekoľko maličkostí, ktoré ušli oku až dvoch zodpovedných korektorov. Medzi také najvážnejšie patria nasledovné výrazy: Malé Neradostnice (v prvom dieli Neveľké radosti – Little Whinging), zákaz pužívať hadice (prirodzenejšie znie zákaz polievania), niekto čarovný (vhodnejšie by bolo čarodejný tvor alebo nejaký čarodejník), tučná ako troll (slovo "thick" možno preložiť aj ako hlúpy, čo v prípade trolla by viac pasovalo). Párkrát došlo k mimovoľnému "úletu" – u sovičky miesto Kvík bolo uvedené Prasa, zdvojená hodina miesto dvojhodinovka. Vyzdvihnúť treba najmä preklad názvov rozličných tvorov a termínov, ktorými sa kniha doslova hemží, takým najpodarenejším je názov černožienka pre anglické Doxy (priamy preklad má diametrálne odlišný a pre tento dej nevhodný význam), niektoré názvy boli zmenené oproti predošlej prekladateľke, sú však výstižnejšie (Venomous Tentacula – Upínavec jedovatý, Hog's Head – U kančej hlavy). Trochu prekvapením je "zmena" ceny rakiet, kde v prípade lacnejšej verzie je uvedená suma 2 galeóny oproti anglickému textu 5 galeónov. Opäť sa tu vyskytnú francúzske výrazy, ktoré by mohli byť v poznámke preložené pre úplnú spokojnosť čitateľa: Urodzený a starobylý rod Blackovcov "Tojours pur" – "Stále čistý".

Dej knihy je rozsiahlejší, no opäť je dodržané obvyklé klišé, aj keď nabité dramatickými udalosťami. Sľubný začiatok pokračuje nezvyčajným priebehom školského roku. Autorka rozohráva ponurú atmosféru príbehu, ktorá je popretkávaná humornými odľahčeniami rebelantského postoja žiakov a učiteľského zboru proti neobľúbenej inkvizítorke. Nechýba ani správna dávka napätia a prekvapivých zvratov. Čitateľ si môže vychutnať neskutočné ukážky bohatej fantázie spisovateľky a strhujúci záver.
Jazykovo zdatní čitatelia si môžu dovoliť zvládnuť českú verziu. Nesmierny rozsah, ktorý neodradí priaznivcov magického sveta Harryho Pottera dá naozaj zabrať, najmä pôvodné anglické vydanie vyžaduje značné odhodlanie a cieľavedomosť.